kontrast
A+ A-
Strona BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Solec: www.solec.pl
 > Status prawny

Status prawny

          Status prawny

 

Zespół Szkół Samorządowych w Pawłowicach jest szkołą publiczną. Podstawa prawna:

  •     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami)

  •     Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach.

Zespół szkół funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Solec nad Wisłą.

Organem prowadzącym placówkę  jest Gmina Solec nad Wisłą.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Opublikowane przez: Jerzy Cieślik | Autor: Jerzy Cieślik | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:59:35 | Data modyfikacji: 2015-06-02 14:12:15.
Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:59:35
Data modyfikacji: 2015-06-02 14:12:15
Autor: Jerzy Cieślik
Opublikowane przez: Jerzy Cieślik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Solec
ul. Rynek 1
27-320 Solec
Wójt Gminy
Marek Szymczyk
Kontakt:
Tel: (48) 376-12-66
Fax: (48) 376-12-66
e-mail: gmina@solec.pl